Телефонія
CRM
Виробництво
Персонал
Склад
Активи
Проекти
Фінанси

Активи

VCV Soft Actives

Активи

Повний контроль стану активів від VcVSoft

Кожна компанія, незалежно від своїх масштабів та напрямки діяльності, має певні матеріальні активи. Як приклад можна навести меблі, комп'ютерну техніку, торгове обладнання тощо. За більш солідними підприємствами закріплені транспортні засоби, спецтехніка, нерухомості, виробничі лінії та багато іншого. І кожна компанія тією чи іншою мірою витрачається на придбання нових активів, списує старі, проводить ремонт та амортизацію вже існуючих. Зрозуміло, всі ці дії мають бути враховані, оскільки витрати на активи знижують рентабельність компанії, та її прибуток у тому місяці, у якому вони були здійснені.

Коли йдеться про великі компанії, у яких списки матеріальних активів нараховують тисячі, а то й десятки тисяч одиниць різноманітних предметів, вести облік виключно за допомогою людських ресурсів неможливо. Одна людина просто фізично не зможе тримати все під своїм контролем, а створювати для цієї мети спеціальний відділ не кожному під силу, адже це несе у себе додаткові витрати у вигляді нової матеріальної бази, заробітної плати, податків. Вирішити цю проблему можна за допомогою спеціального модуля управління активами, який вбудований у програмне забезпечення VcV Soft®.

Arow down

Про компонент Активи

До питання створення даного модуля, як і будь-якого іншого, наша команда підійшла фундаментально, вивчивши всебічно проблему обліку та управління активами, як невеликих компаній, і великих корпорацій. Це дозволило впровадити у програмне забезпечення велику кількість функцій, кожна з яких тією чи іншою мірою буде корисною при роботі з активами.

Відтепер, завдяки даному компоненту, що є у VcV Soft®, не потрібно вести журнали, зберігати протягом багатьох років накладні, залучати десятки фахівців з метою контролю за питаннями списання, ремонту, придбання чи поліпшення активів. Тепер ці та супутні завдання можна вирішувати за допомогою запропонованого вашій увазі програмного забезпечення, використовуючи при цьому мінімум людських ресурсів.

Arow down

Можливості компонента Активи

Облік активів

Формування бази даних всього матеріального майна, починаючи інвентарем та закінчуючи нерухомістю.

Ремонт та амортизація

Повний контроль витрат при ремонті активів та облік даних витрат при розрахунку собівартості продукції.

Придбання активів

Врахування витрат на купівлю нових активів при фінансовому плануванні, а також розрахунків термінів їх окупності.

Визначте рівень управлінського обліку у Вашій компанії

Пройдіть короткий тест, дізнайтесь про свої проблемні місця!

FAQ

Управлінський облік необхідний компаніям будь-якого розміру. т.к. бізнес будь-якого рівня включає цикл Шухарта-Демінга (рис)

Це модель безперервного покращення процесів у компанії, вона складається з:

  • Планування діяльності
  • Виконання робіт
  • Аналіз діяльності та виконаних робіт (збір інформації з відхилень)
  • Прийняття змін та коригування причин відхилень для більш успішного наступного планування

Чим раніше власник замислиться про управління, яке неможливе без якісного обліку, тим у копанні більше шансів на розвиток та зростання.

Якщо у Вас невелика компанія і Ви пам'ятаєте поточні замовлення, то при розвитку компанії та при збільшенні замовлень Ви зіткнетеся з наступним:

  • з кожним новим замовленням буде складніше утримувати всю інформацію у голові
  • Зі збільшенням кількості співробітників буде складніше їх контролювати, і згодом аналізувати діяльність компанії.
  • не маючи налагодженого обліку, стає неможливим делегувати якусь виділену функцію новому співробітнику, і в результаті співробітник починає робити все те саме, що і керівник і доходить до того, що співробітники дублюють один одного (повторно надсилаю одні й ті ж замовлення постачальникам, резервують товари під одного й того клієнта, як наслідок це веде до того, що весь товар у резерві, на складі ні чого немає і знову відправляються замовлення постачальникам...)
  • Керівник намагається добитися якоїсь звітності від співробітників, при цьому кожен з них веде записи у своєму блокноті, Excel, на папірці... І для отримання хоч якихось результатів потрібно витратити не один день часу, щоб зібрати в купу все блокноти та Excel співробітників

Оскільки бухгалтерський облік – за своєю суттю, це відображення господарських операцій, тобто того, що вже відбулося! Це завдання управлінського обліку підготувати ґрунт для майбутньої господарської операції. Іншими словами - управлінський облік це насамперед не так облікова система, скільки інструментарій для планування діяльності підприємства та порівняльного аналізу його результатів (план/факт). Для цього електронні документи повторюють технологічну послідовність операцій, так званий бізнес-процес, в результаті якого створюється продукція або послуга компанії. Отже, його основне завдання не стільки сам собою облік, скільки впорядкування дій співробітників, спрямоване на отримання результату найбільш оптимальним способом.

При впровадженні облікових систем у наших замовників ми часто стикаємося з однією дуже поширеною помилкою - коли власник підприємства доручає бухгалтеру вести не лише бухгалтерський, а й управлінський облік. При такому підході бухгалтер в управлінні застосовує той же принцип - враховує те, що вже відбулося. В результаті підприємство отримує просто подвійну бухгалтерію, а вся робота з планування, оцінки рентабельності, організації виробничого процесу, контролю його просування та оцінки отриманого результату залишається на офісних працівниках. Найсумніше в цій ситуації те, що ні бухгалтерія, ні офісний персонал не можуть повноцінно використати результати праці один одного, а найчастіше про деякі з них вони навіть не підозрюють. Понад те, кожен працівник самостійно підбирає собі інструменти, зокрема програми, на вирішення своїх завдань. В результаті керованість підприємством з боку його власників знижується, а кількість незамінних працівників зростає. Тому хороша управлінська система повинна мати не тільки якісний функціонал, для всіх бізнес-процесів, але й бути частиною політики підприємства на шляху до досягнення своїх стратегічних цілей.

У вас залишилися питання та потрібна консультація?

Телефонуйте!  Обговоримо усі питання
VCV Soft expert

Головний спеціаліст відділу впровадження:

Ксенія Пономаренко

phone   +38 (068) 312 81 14